Polish Prayers

The spoken prayers are from Robert Zukowski (former WI State Rep. for Clark County) of Butler, WI (St. Hedwig/St. Bernard Church Member) reciting his prayers.

Spoken In Polish English Polish
  SIGN OF THE CROSS

In the name of the + Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

ZNAK KRZYŻA

W imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

link

(560k .wav file)

OUR FATHER

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

OJCZE NASZ 

 Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego.

link
 
(410k .wav file

HAIL MARY

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.

ZDROWAŚ MARYJO

Zdrowaś Maryjo, laski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty miedzy niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  GLORY BE

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now and ever shall be, world without end. Amen.

CHWAŁA OJCU

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki, wieków. Amen.

  Christian salutation (greeting and response)

[greeting] Praised be Jesus Christ.
[response] Now and for ever. Amen.

Pozdrowienie chrześcijańskie

[greeting] Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
[response] Na wieki wieków. Amen.

  For the deceased

Eternal rest grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.

Za zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

  Grace before and after meals

Before: Bless us, O Lord and these Thy gifts, which we are about to receive from Thy bounty, through Christ our Lord. Amen. 

After: We give Thee thanks for all Thy benefits, O Almighty God, who livest and reignest world without end. Amen.

Modlitwa przed i po posiłku

Przed: Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej opatrzności spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Po: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

 

*** This copyrighted material is used on this nonprofit site with permission and may not be copied and posted on any commercial sites such as Family Tree Maker or the merged companies Ancestry/RootsWeb/MyFamily.


Report Broken Links

ALHN HOME PAGE

 

This is a Clark County, WI Internet Library Project

Every submission is protected by the Digital Millennium Copyright Act of 1998.

 

 

 

 

Submit a Response

 

**This Clark Co., WI Internet Library, ALHN & AHGP website is dedicated to the free sharing of information by researchers, local historians, genealogists and educators.  Because of our non-profit status, submissions are not to be used for profiteering of any kind.   Our representatives cannot accept gratuities beyond the basic expenses (i.e. postage, copying, courthouse or rental fees) for obtaining requested information.  We reserve the right to ban the involvement of anyone who intentionally disregards these policies.   Please show your appreciation for this database by Becoming a Clark County History Buff or making a contribution to our Support Fund and Perpetual Preservation Account to help keep this Clark Co., WI database freely available on the World Wide Web and free from commercial enterprise.

 

*** This copyrighted Clark Co., Wis. genealogy and history material is used by permission of the submitters.  Contact us if anyone is using this data inappropriately.  It may not be copied and posted to any commercial/.com genealogy sites such as Genealogy Trails, Family Tree Maker or the merged companies Ancestry.Com/RootsWeb/MyFamily or sold for profit.

 


Report Broken Links

ALHN & AHGP HOME PAGE

 

This page is a part of the Clark County, WI Internet Library Project

Every submission is protected by the Digital Millennium Copyright Act of 1998.

~~The Clark Co., Wisconsin History Buffs maintain these pages in support of Free On-line History & Genealogy~~